Group

Fanpage

Box Zalo


0.0.1

0.0.1

0.0.1
Ngọc Rồng Earth

Phiên bản iPhone ( Nếu Không Tải được dữ liệu game bạn vui lòng tải 1111 về đổi ip mạng là ok nha )

2. Cài đặt trực tiếp tại TestFight
- Link cài đặt chính dành cho iphone: Tại đây
* iPhone Chọn SV 4 Để vào NRO Earth
* iPhone Chọn SV 4 Để vào NRO Earth

Danh sách lệnh chat hỗ trợ

- autologin : autologin
- ahs : auto hồi sinh
- line : hiển thị đường kẻ tới boss
- autont : auto mở nội tại
- tocdo X : tốc độ game X
- s X : tăng tốc độ chạy X
- ndc_ : nội dung chat
- atc : auto chat thường
- ndctg_ : nội dung ctg
- atchattg : auto chat thế giới
- fpsX :tốc độ fps
- delaydung : delay dùng item
- g : mời giao dịch
- s : focus boss
- c : capsule
- b : bông tai
- m : mở đổi khu
- cn bh gx bk :
- ts : tàn sát
- ak : tự động đánh
- k X : đổi khu X
- nhat : auto nhặt
- tbb : bật tắt thông báo boss
- info : hiển thị thông tin người trong khu
- cd : tự động buff đậu khi đệ cần
*Ngoài ra các mod thường dùng khác đã có tích hợp trong phần chức năng của game !!!
Group chính thức: Cộng Đồng Ngọc Rồng Earth
Fanpage chính thức: Ngọc Rồng Earth
2024©NROEarth.ME